27 Mayıs 2008 Salı

Satanistlerin yayın organları

Şüphesiz bugün Batı’da Satanizmin yayılmasında “Şeytanın Kilisesi” vs. isimler altında faaliyet gösteren Satanik gruplar ve İnternet başta gelmektedir.
LaVey gibi Satanizmin önde gelen isimlerinin Satanizmin inanç ve felsefesini oluşturan kitaplarının da Satanizmin yayılmasında önemli ölçüde rolü vardır. Ayrıca bazı Satanist grupların
“Not Like Most, facebook
The Raven, hi5
The Cloven Hoof, netlog
The Black Flame, perfspot
Diabolica, yonja
Azazel,
Canada’s Satanic Forum” gibi aylık ve yıllık olarak yayınladıkları dergilerinin olduğu bilinmektedir.
Diğer taraftan, müzik CD ve kasetleri de Satanizmin propagandasında kullanılmaktadır. Özellikle Satanik Black Metal orkestraları tarafından yapılan müzik parçaları gençleri Satanizme çekmede birer tuzak görevi yapmaktadır. Suicide Song ve Iyric gibi müzik türleri ile de Şeytana ve Şeytani güçlere dua edilmektedir.
Şeytanın Kilisesi’nin, dinlenmesini tavsiye ettiği müzik parçalarından bazıları ise şunlardır;
“It’s Magic,
He’s a Devil in His Own Home Town,
Satan Takes a Holiday,
That Old Black,
Satanic Belive Devil May Come,
Black Moonlight,
Goodnight Irene,
Blue Prelude,
Gloomy Sunday,
The Devil Went Down to Georgia,
Dance Macobre,
Mephisto Waltz,
Faust Symphony,
Dante Symphony vb..
Ayrıca Strange Music,
Satan Takes a Holiday,
The Satanic Mass,
The Hymn of The Satanic Empire LaVey tarafından bestelenmiş olan müzik parçalarıdır.
Türkiye’deki Satanistlerin ciddi anlamda yayın organlarının olduğu söylenemez. Çünkü Satanizm Türkiye açısından oldukça yeni bir gelişmedir. Üstelik Türkiye’deki Satanistler henüz tam organize olmuş da değillerdir. Ayrıca, bilindiği kadarıyla sürekli kitap, dergi vs. çıkaracak kadar bilgi birikimine sahip değildirler.
Bununla beraber, İstanbul-Ortaköy’deki öldürme ve tecavüz olayından sonra, Satanistlerin yoğun olarak bir araya geldikleri yerlere yapılan polis baskınlarında bazı iş yerlerinde satılan “Şeytan”, “Ölüm ve Cenaze”, “Mahşer” gibi dergi, kitapçık ve bazı kaset ve CD’lerin Satanistlerin yayın organları olduğu ve bunlara el konulduğu basına yansımıştır.

Optimizasyon;
şeytan kilisesi, satanik, korku, satanik gruplar, ogrish, lavey, internet, kafa kesme, mahşer, organ, otopsi, öldürme, tecavüz, giyotin, organlar, felsefe, suicide song, Iyric, şeytani

Hiç yorum yok: